Google E-A-T

Google EAT is afgekort: Expertise, Authoritativeness en Trustworthiness. Hiermee kijkt Google extra kritisch of de content op je website van hoge waarde is voor de gebruiker. YMYL (Your Money or Your Life) websites liggen hiermee extra onder vuur.

Black Hat

Wat is Black Hat? Black hat SEO is het toepassen van strategieën die volledig tegen de richtlijnen gaan van Google. Vaak heeft dit op korte termijn een positief effect, maar op lange termijn kelderen de resultaten, met soms als gevolg een penalty.

AJAX

​Asynchrone JavaScript en XML is een soort van programmering die Hiermee kan een webpagina informatie verzenden en ontvangen van een server naar verander die pagina dynamisch zonder opnieuw te laden.

Alt Attribute

Wat is een Alt Attribute? HTML-code die informatie biedt die wordt gebruikt door zoekmachines en schermlezers (voor blinden en slechtzienden) om te begrijpen de inhoud van een afbeelding. Ook bekend als: Alt-tekst.